About the Iranian IMAT Candidates category

این بخش برای متقاضیان ایرانی برای تحصیل در رشته ی پزشکی به زبان انگلیسی در ایتالیاست. همچنین آنها می‌توانند در اینجا سوالات خود را مطرح کنند.

1 Like